| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Kevin Trodu (redirected from Promote Telegram Channels)

Page history last edited by Javid Garshasbi 1 hour, 17 minutes ago

کوین ترودو بعد از افشا کردن قوانین موفقیت و ثروت به دردسر بزرگی افتاد و به ده سال زندان محکو شد حالا چرا؟کوین ترودو در سن 16 شانزده سالگی به دنبال یادگیری قوانین موفقیت می رود و عطش او باعث می شود مفاهیم حرفه ای زیادی یاد بگیرد و در سنین جوانی وارد گروه های مخفی می شود.حال گروه های مخفی چی هستند؟ او بعد از اینکه وارد گروه های مخفی مثل اسکال ان بونز و برادر هود و فراماسونری می شود قوانین موفقیتی را می آموزد که ترامپ جرج بوش و بیل گیتس در گروه های مخفی آموختند و به نتیجه رسیدند او آنها را یاد می گیرد و بعد از فراگیری آنها در کسب و کارهایش آنها به کار می برد و حدود 60 شرکت معروف و بزرگ دارد که درآمدهای سرشاری از آنها کسب می کند.بعد از اینکه در آنها به موفقیت ها بزرگ می رسد تصمیم می گیرد این قوانین را آموزش دهد و از این گروه های مخفی خارج می شود در ابتدا ثروتمندان زیادی به عنوان مشاور کوین ترودو را به سمت خود می کشند تا قدرتمند تر شوند.بعد از آن کوین ترودو در دوره آرزوی تو دستور توست( که نسخه 16 ساعته آن فقط در وب سایت ماست) این قوانین را منتشر می کند و آنجا در کوه های آلپ در کشور سوئیس دوره اش را با افرادی که نام های آنها مخفی است سمینار را برگزار می کند و افرادی که در آن در سمینار بودند در زندگی شان معجزه دیدند و بعد از آن کوین ترودو تصمیم می گیرد این مفاهیم را در سطوح بعدی منتشر کند همچینن قوانین سلامتی را می گوید و پشت پرده خیلی از شرکت های دارویی را افشا می کند و همین کارهای باعث می شود زندانی شود.

 

 

 

 

وب سایت کوین ترودو مرجع تخصصی آموزش های کوین ترودو است که از منابع دست اول و بدون سانسور آثار کوین ترودو را از شاگرد اصلی کوین ترودو پیدا کرده و شروع به دوبله و ترجمه تخصصی این آثار کردیم، از آنجا که کوین ترودو در سخنرانی و آثار خود اصطلاحاتی به کار می برد که هر مترجمی نمی تواند آن را متوجه شود و شاید یک ترجمه سرسرکی انجام دهد.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.